Zakłady przemysłowe wytwarzające ścieki zobowiązane są do odpowiedzialnego ich odprowadzania. Szczegóły dotyczące zasad związanych z tym procesem zostały wyróżnione w aktach prawnych, m.in. ustawie o nazwie Prawo wodne. To dzięki tym zapisom przedsiębiorca może upewnić się, czy jego działalność kwalifikuje się do tych wymogów prawnych. Czym dokładnie są ścieki przemysłowe oraz w jaki sposób zostają odprowadzane? Wyróżniamy najważniejsze punkty dotyczące tego zagadnienia.

Czym cechują się ścieki przemysłowe?

Ścieki pochodzące z przemysłu są nieodzownym produktem ubocznym działalności wielu firm. W sensie formalnym są one ściekami, które nie kwalifikują się do grupy zanieczyszczeń bytowych i opadów deszczowych i roztopów – są odrębną kategorią. Ścieki przemysłowe są nierozerwalnie związane z działalnością gospodarczą: handlową, przemysłową czy transportową, a zatem generowane są w wyniku m.in. prowadzenia produkcji przemysłowej. Co istotne, o ściekach można mówić wtedy, gdy są one odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi. Warto również zaznaczyć, że ścieki przemysłowe to zanieczyszczenia, które związane są z bezpośrednim wytwórstwem lub przetwórstwem. Nie zalicza się do nich zużytej wody na cele socjalne, np. do utrzymania higieny pracowników. Zużyte ciecze, roztwory oraz inne zanieczyszczenia odprowadzane rurociągami w przemyśle klasyfikuje się na dwóch poziomach:

  • ścieki rozkładalne,
  • ścieki nierozkładalne.

Ścieki przemysłowe – oczyszczanie i odprowadzanie

Odprowadzanie ścieków przemysłowych nie może być realizowane w sposób chaotyczny czy niezgodny z zapisami prawnymi. Nieodpowiedzialne pozbywanie się zanieczyszczeń, wylewanie zużytej wody w miejsca niedozwolone czy też rozcieńczanie ścieków – są to zjawiska zabronione, za które grożą duże kary. Zakaz nieodpowiedzialnego pozbywania się ścieków szczególnie dotkliwie sankcjonuje np. wprowadzanie do gleby ścieków szkodliwych dla środowiska. Wyjątkiem są oczywiście wody, które podlegają biologicznemu rozkładowi, wówczas mogą być odprowadzane bezpośrednio do środowiska. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorcy zostały zawarte w ustawie o prawie wodnym, która jest potężnym zbiorem przepisów – na 423 stronach aktu ujednoliconego wyróżniono niemalże 600 artykułów. Więcej szczegółów dostępnych jest także na stronie https://chem–top.pl/.

Odprowadzanie ścieków przemysłowych i chemia do oczyszczalni ścieków – jak to zorganizować?

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych są jednym z najważniejszych elementów technicznych związanych z neutralizacją zagrożeń środowiskowych – związanych z nieprawidłowym zarządzaniem zużytą wodą przemysłową. Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków przemysłowych do naturalnych zbiorników wodnych czy do sieci kanalizacyjnej może skutkować poważnymi konsekwencjami przyrodniczymi. Zanieczyszczenia zawarte w tych ściekach zanieczyszczają glebę, źródła wód podziemnych, a także rzeki, jeziora i morza. To z kolei może prowadzić do degeneracji ekosystemów wodnych i szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz zwierząt. Z tego też względu wykorzystuje się przemysłowe oczyszczalnie ścieków, czyli obiekty do których doprowadza się kanalizację przemysłową celem przeprowadzenia procesu usuwania zanieczyszczeń i elementów toksycznych z wód. Są one budowane przez profesjonalne firmy (sprawdź: https://chem–top.pl/), które stawiają oczyszczalnie przemysłowe w budynkach i kontenerach. Zespół specjalistów zajmuje się m.in.:

  • doborem właściwych urządzeń;
  • analizą osadów ściekowych;
  • wyborem, która chemia do oczyszczalni ścieków przemysłowych będzie najlepsza;
  • montażem pomp, stacji dozowania oraz innych elementów niezbędnych do realizacji procesów technologicznych.

Właściwie oczyszczanie i odprowadzanie zanieczyszczeń przemysłowych to obowiązek prawny. Działania w tym zakresie mogą znacząco przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj