Za jakość produkowanej żywności odpowiada nie tylko dobór odpowiednich środków ochrony roślin, lecz także właściwe ich zastosowanie. Do istotniejszych czynników powodujących straty preparatów powstałe w trakcie wykonywania zbiegów ochrony roślin zaliczane są niewłaściwe parametry nanoszenia zastosowanego środka ochrony roślin, na co wpływ ma – zdaniem m.in. Prof. Doruchowskiego – dobór opryskiwacza polowego. Do czego służy opryskiwacz? Sprawdź, jak działa opryskiwacz polowy?

SPIS TREŚCI:

  • Znaczenie opryskiwaczy polowych w nowoczesnym rolnictwie
  • Opryskiwacze zawieszane – zalety i ograniczenia
  • Opryskiwacze ciągane – kiedy warto je wybrać?
  • Jak dokonać wyboru – czynniki decyzyjne

Znaczenie opryskiwaczy polowych w nowoczesnym rolnictwie 

Zdaniem naukowców (Doruchowski, Hołownicki, Kamionka) nieodpowiedni dobór opryskiwacza polowego oraz jego przygotowanie niosą za sobą większe ryzyko nieefektywności, a nawet szkodliwości stosowania pestycydów, aniżeli fakt niewłaściwego wyboru terminu samego zabiegu.

Nie można się z tym nie zgodzić, zważywszy, że opryskiwacz polowy zaliczany jest do grupy maszyn ochrony roślin, które muszą spełniać najwyższe wymagania związane z dbałością o środowisko naturalne. Nie mniej istotne jest także bezpieczeństwo obsługujących je operatorów. W takim samym stopniu dotyczy to zabiegów mineralnych.

Niezależnie od tego, kluczem do sukcesu jest precyzyjna aplikacja, w czym pomóc ma współczesna technologia. Opryskiwacze polowe zapewniają rolnikom skuteczność zabiegów ochronnych, przy optymalnym zużyciu preparatów oraz minimalnych stratach środków, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a także zapobiega przedostawaniu się pestycydów do środowiska.

Opryskiwacze zawieszane – zalety i ograniczenia 

Opryskiwacz zawieszany nie jest wyposażony we własną oś z kołami. Jest on zawieszany na pojeździe rolniczym, co pozwala na zwiększenie mobilności i zwrotności opryskiwacza. Ten typ połączenia maszyn nie powoduje pogorszenia efektywności opryskiwacza polowego, natomiast wpływa na ograniczenie ceny maszyny, która jest niższa w stosunku do opryskiwaczy ciąganych.

Dodatkowo zawieszenie opryskiwacza bezpośrednio za ciągnikiem umożliwia wykorzystanie maszyny w trudnym terenie o niestabilnym ukształtowaniu. Opryskiwacze zawieszane zalecane są dla rolników dokonujących oprysków mniejszych areałów, w sadach i na polach, których granice są nieregularne.

Wadą takiego rozwiązania jest czasochłonność montażu opryskiwacza do ciągnika. Niższa jest też wydajność opryskiwacza zawieszanego z uwagi na konieczność zastosowania mniejszego zbiornika. Należy także uwzględnić moc ciągnika, biorąc pod uwagę fakt, że opryskiwacz wraz ze środkami przeznaczonymi do oprysków jest bardzo ciężki.

Opryskiwacze zawieszane – zalety:

  • doskonała stabilność w trakcie prac na polach pochyłych;
  • zwrotność na granicy pola;
  • opryskiwacz może być doposażony w przedni zbiornik zwiększający ilość roztworu opryskowego.

Opryskiwacze zawieszane oferowane przez agrolsklep.pl powstały z myślą o producentach rolnych dysponujących niewielkimi powierzchniami gruntu lub funkcjonujących w niekorzystnych warunkach terenowych.

Opryskiwacze ciągane – kiedy warto je wybrać? 

Opryskiwacze ciągane (zaczepiane) wykorzystywane są w średnich i dużych gospodarstwach rolnych, wymagających większej wydajności pracy. Są one zaprojektowane w ten sposób, by spełniały wymogi produkcji polegającej na uprawach mieszanych, hodowli zwierząt, upraw zbożowych, a także w firmach świadczących usługi rolnicze. Opryskiwacze ciągane są zaczepiane do ciągnika, który stanowi źródło napędu.

Opryskiwacze ciągane – zalety:

  • lepsze przystosowanie do większych szerokości roboczych;
  • większa pojemność zbiornika;
  • zastosowanie osi oraz opon pozwala na lepsze rozłożenie ciężaru na podłożu, co wpływa pozytywnie na zagęszczenie gruntu.

Jak dokonać wyboru – czynniki decyzyjne 

Wybór odpowiedniego opryskiwacza polowego powinien być poprzedzony analizą jego przewidywanego zastosowania. Innymi słowy, warto uwzględnić jego przeznaczenie w kontekście rodzajów upraw, w jakich będzie się z opryskiwacza korzystać.

Należy także zwrócić uwagę na mechanizm powodujący skuteczne rozprowadzanie środków chemicznych lub mineralnych. Chodzi o wydajność pompy oraz rodzaj zastosowanych dysz rozpylających.

Rolnik powinien także rozważyć kwestię wielkości zbiornika oraz to, czy opryskiwacz będzie zawieszany na ciągniku, czy też ma stanowić osobne urządzenie ciągnięte za pojazdem.

Nie ulega wątpliwości, że czynnikiem nadrzędnym jest wybór dostawcy sprzętu. Tylko w takim przypadku klient ma pewność najwyższej jakości i trwałości maszyny oraz niskich kosztów eksploatacyjnych wynikających z bezawaryjnego działania opryskiwacza przez długi okres.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj